Pratik Bilgiler

2018 Yılı Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarı

2018 Yılı Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelir Vergisinden istisna edilen ücretlere yönelik 23. maddesinin 8. bendi uyarınca; hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 yılında uygulanmak üzere 16 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

Ancak ödemenin 2018 yılı için 16-TL’yi aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Etiketler

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgini çekebilir

Close